HTML  

                                   آشنایی والدین با مهارت های زندگی
فرزند من به مدرسه می رود تا علم بیاموزد .
به آموزشگاه می رود تا هنر بیاموزد .
به باشگاه می رود تا ورزش بیاموزد .
فرزند من بهتر زیستن و با هم زیستن را کجا بیاموزد؟

  • فرزند من باید یاد بگیرد تا بداند چه می خواهد بگوید و چه می خواهد انجام دهد ؟
  • فرزند من باید بیاموزد دوست خوب چه کسی است و چگونه دوست انتخاب کند ؟
  • فرزند من باید بتواند انتخاب ها و تصمیم های صحیحی برای خود بگیرد ؟
  • فرزند من باید نه گفتن را بیاموزد و بتواند به سیگار ، مواد و موقعیت های خطرناک نه بگوید .
  • فرزند من باید مسوولیت های فردی و اجتماعی خود را به عهده بگیرد و از خطرات و موقعیت های آسیب زننده پرهیز کند .
  • فرزند من باید مسئولیت پذیری و مشارکت را فرا گیرد .
  • فرزند من باید احترام گذاشتن به خود و دیگران را بیاموزد .
  • فرزند من باید بتواند مسائل ، حوادث و شایعه ها را نقد و بررسی کند و راه حل های جدید ، تازه و نو ارائه دهد .
  • فرزند من باید بیاموزد چگونه شاد باشد و از زندگی لذت ببرد .

آموزش مهارت های زندگی چیست ؟
مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که با آموزش آنها کودکان می توانند : ویژگی ها و استعدادهای خود را شکوفا کنند ، محدودیت ها و نقاط ضعف خود را شناخته و به رفع آنها بپردازند ، مسئولیت های فردی و اجتماعی خود را به نحو احسن انجام دهند ، ارتباطات خوب و سالمی با دیگران داشته باشند ، تصمیم های صحیح و درستی بگیرند ، بتوانند تعارضات و مشکلات خود را بدون صدمه زدن به خود و دیگران حل کنند ، خشم خود را کنترل کنند وبا تنش های روزانه به طور موثر و سازگارانه کنار بیایند .

چه مهارت هایی آموزش دهیم ؟

 * مهارت خود آگاهی                   * مهارت تفکر خلاق                      * مهارت ارتباطات فردی
* مهارت همدلی                         * مهارت تفکر انتقادی                     * مهارت ارتباطات موثر
* مهارت حل مساله                     * مهارت تصمیم گیری                    * مهارت مقابله با هیجانات
* مهارت مقابله با استرس

مهارت های زندگی را در چه سنی به فرزندمان آموزش دهیم ؟

بهترین سن آموزش مهارت های زندگی 6 تا 16 سالگی است . هر چه آموزش این مهارت ها مداوم و طولانی تر باشد کودکان و نوجوانان توانمندتر خواهند شد . برای این منظور دوره ی آموزش مهارت های زندگی در طول تحصیل و از مقطع پیش دبستان تا دبستان و آخر دوره ی راهنمایی با درنظر گرفتن یک ساعت درسی ، مانند ریاضی و علوم ، به کودکان و نوجوانان آموزش داده می شود .

آموزش مهارت زندگی(پیش دبستان)  
هفته اول :
مدرسه ی من  :
* معلمان و همکلاسی های خود آشنا می شوند .
* قسمت های مختلف مدرسه آشنا می شوند .
* قوانین مربوط به کلاس مهارت های زندگی آشنا می شوند .
 
هفته دوم :
من یک فرد باارزش  :
* با اعضای مهم بدن آشنا شده ، کار و اهمیت هر عضو را می آموزند .
* می آموزند که آنها از نظر ظاهر و قیافه از همدیگر متفاوت هستند .
 
هفته سوم :
کارهایی که می توانم انجام دهم (چیزهایی که من دوست دارم):
* نوآموزان با ویژگی ها ، علایق ، خواسته ها و توانایی های خود آشنا می شوند .
*نوآموزان می آموزند که همه ی آنها در ویژگی ها ، علایق و خواسته ها متفاوت هستند .
 
هفته چهارم :
مراقبت از بدن ، احترام به خود  :
* نوآموزان می آموزند که هر کس باید به خودش احترام بگذارد .
*نوآموزان می آموزند که یکی از راه های احترام به خود ، مراقبت از بدن است .
* نوآموزان می آموزند با راه های مراقبت از بدن آشنا می شوند .
 
هفته پنجم :
مراقبت از خود و دیگران  :
* نوآموزان می آموزند که دیگران هم مانند آنها افراد ارزشمندی هستند .
* نوآموزان با رفتارهای قدردانی از خود و دیگران اشنا می شوند.
* نوآموزان می آموزند که به محیط اطرافشان هم مانند دیگران و خود احترام بگذارند.
 
هفته ششم :
من عضو کلاس هستم  :
* نوآموزان با گروه و ویژگی های گروه آشنا می شوند.
* نوآموزان می اموزند که عضو گروهی به نام کلاس هستند.
 
هفته هفتم :
من در کلاس نقش و وظیفه ای دارم  :
* نوآموزان با اهمیت کار گروهی آشنا می شوند .
* نوآموزان با نقش و اهمیت نقش اعضای گروه آشنا می شوند .
* نوآموزان با قوانین گروه و مسئولیت های اعضای گروه آشنا می شوند .