کاردستی با خمیر بازی(جدید)

 

کاردستی با خمیر گل چینی,کاردستی,آموزش کاردستی

 

کاردستی با خمیر گل چینی,کاردستی,آموزش کاردستی

 

کاردستی با خمیر گل چینی,کاردستی,آموزش کاردستی

 

کاردستی با خمیر گل چینی,کاردستی,آموزش کاردستی

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
سگ
خمیربازی، ماده‏ای تمیز و نرم، با قابلیت شکل گیری بسیار است که تکه‏های آن به راحتی به یکدیگر می‏چسبند و شکل‏های زیبایی را ایجاد می‏کنند.
مراحل زیر را دنبال کنید و یک کاردستی قشنگ بسازید:
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
 
 
 
 
 
 
طوطی
خمیربازی، ماده‏ای تمیز و نرم، با قابلیت شکل گیری بسیار است که تکه‏های آن به راحتی به یکدیگر می‏چسبند و شکل‏های زیبایی را ایجاد می‏کنند.
مراحل زیر را دنبال کنید و یک کاردستی قشنگ بسازید:
 

(1)

(2)

(3