آموزش خوشنویسی  

 

درس چهارم (جدید)

 

 

********************************************

درس سوم (جدید)

 

 

 

              ********************************************

  درس دوم

شروع آن شیب داراست ، تقریباً به اندازه یک نقطه بالا تر از خط و ارتفاع نقطه شروع و نقطه پایان نسبت به خط کرسی برابر است .

 

 

حرف (ب) هنگامیکه جدا نوشته می شود دارای دو شکل کوتاه و بلند است . نمونه کوتاه حداکثر به اندازه ۵ نقطه است . اما نمونه بلند  حدودا دوبرابر اولی می باشد . یعنی تقریباً ۹ نقطه است . با مقایسه دقیق شکل کوتاه و بلند حرف (ب) می توانید به شباهت ها و تفاوت ها دست یابید.

 

اما حرف (ب) هنگامی که به حروف دیگر متصل می شود دارای اشکال متفاوتی است .  شکل زیر کاربرد این اشکال در اول ، وسط ، و انتهای کلمه است .

 

 

********************************************

درس اول

حرف (الف) در کجای خط کرسی قرار دارد ؟ مسلماً روی خط و چسبیده به آن ، غیر از موارد استثناء که ذکر آن خواهد شد . حرف (الف) تقریباً یک خط عمود بر خط کرسی است . شاید بتوان  اندازه حروف و کلمات را درخط تحریر با یک دایره کوچک (   ) نمایش داد . در این صورت اندازه حرف (الف) سه نقطه است :

 

 

 

 

کلاه حرف (الف) اینگونه نوشته می شود:

 

 

اما حرف (الف) ، هنگا م اتصال به حروف الفبا دارای دو شکل است و فقط در انتهای کلمه می آید .

شکل اول شبیه به حرف (الف) جدا است و هنگامی به کار می رود که بعد از حرف  (لام) و متصل به آن بیاید.

باید توجه داشت که در اینجا اندازه حرف (الف) کمی کوچکتر از حرف (لام) است :

 

 

اما هنگامیکه حرف (الف) به حروف دیگر

متصل می شود شکل آن اینگونه است :

 

 

 

 

بدانید که حرف  (الف) یک شکل کاملا استثنایی دارد که فقط با حرف (ه) بکار می رود :