چاپ خبر
سرای دانش نو سه‌شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
رئیس انجمن اولیا و مربیان و اهداء هدیه به خدمتگزاران آموزشگاه
رئیس انجمن اولیاء و مربیان دبستان سرای دانش نو با اهداء هدیه از زحمات نیروهای زحمت کش خدمتگزار این آموزشگاه قدرانی کردند.
 
انتهای پیام/.