مقررات انضباطی ویژه آموزشگاه  
الف ) ویژه دانش آموزان :
      1- رعایت شئونات کامل اسلامی و حفظ وقار و متانت در محیط آموزشی و نیز در مسیر رفت و آمد به آموزشگاه
      2- التزام به نداشتن غیبت و تاخیر مگر در مواقع اضطراری نظیر بیماری ، در صورت غیبت یاد شده والدین موظفند در اسرع وقت آموزشگاه را مطلع نموده و جهت موجه نمودن غیبت فرزندشان با به همراه داشتن گواهی معتبر پزشکی در آموزشگاه حضور یابند.
      3-به همراه داشتن کارت حضور و غیاب دانش آموزان الزامی است .
      4-به همراه آوردن صبحانه هماهنگ در طول سال تحصیلی
      5-پوشیدن لباس ورزشی طبق برنامه کلاسی
      6-بردن قمقمه آب به کلاسها درس جهت جلوگیری از ورود و خروج مکرر
     7- رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر ، معاون ، مربیان و دیگر کارکنان مدرسه
    8- رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان
    9- سعی شایسته در تحصیل ، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی ، انجام فرائض دینی مشارکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه
    10- حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعت مقرر
    11- حضور مرتب در مدرسه و کلاس های درس در تمام مدتی که مدرسه رسماً دایر است
   12- رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با  دانش آموزان دیگر و مسئولین مربوط در پاکیزه نگهداشتن فضای مدرسه
   13-استفاده از مانتو ، کفش ، جوراب ساده و مناسب و رعایت پوشش مناسب
   14- خودداری از به کار بردن وسایل تجملی و آرایشی و پرهیز از همراه آوردن اشیا گران بها و وسایل غیرمرتبط با امور تحصیلی به مدرسه خودداری از خرید و فروش در مدرسه
   15- مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال ، تجهیزات و ساختمان مدرسه (چنانچه دانش آموزان به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد ، باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی جبران شود)
  16- ورود و خروج راس ساعت مقرر و با هماهنگی اولیا با مدیر یا معاون مدرسه امکان پذیر است
  17- در صورت غیبت دانش آموزان حتما در اول وقت همان روز اولیا به مدرسه خبر بدهند
  18- در صورت تاخیر دانش آموز حضور یکی از اولیا به همراه دانش آموز الزامی است
 
 
     
 
مقررات انضباطی ویژه آموزشگاه  
ب) ویژه والدین :
1- تلاش در جهت حفظ ارزش ها و موازین اسلامی با توجه به آن نکته که برای تربیت فرزندان مطابق با ارزش های اسلامی بایسته است والدین محترم خود الگوی کامل آنان قرار گیرند .
2- ملاحظه بخشنامه ها و تکالیف از سایت آموزشگاه
3- اعلام آمادگی و همکاری با آموزشگاه جهت تحمل فعالیتهای پیش بینی شده در ساعت مقرر
4-در جریان قرار گرفتن اخبار مهم از طریق سایت آموزشگاه و صفحه کلاسی 
5- پذیرش کلیه دعوت های که از طرف آموزشگاه در زمینه های مختلف به عمل می آید و حضور منظم و مستمر در جلسات
6- توجه کامل به آئین نامه مصوب شرایط پرداخت شهریه و نحوه ثبت نام دانش آموز در مدرسه غیرانتفاعی
7- وضعیت رفت و آمد دانش آموز به آموزشگاه در زمان ثبت نام در فرم ضمیمه قید گردد.
8- حضور اولیا جهت کسب اطلاع از وضعیت فرزند فقط در روزهای ملاقات با آموزگار یا تماس با آنها
9- حضور در جلسات آموزش خانواده