کلاس های فوق برنامه  
 
در این مدرسه کلاس های فوق برنامه از جمله : فن بیان ، فبک، موسیقی، مهارت زندگی ، تئاتر،  خوشنویسی،  استعداد تحلیلی، یوگای کودکان  ،  کامپیوتر   برگزار می گردد .
فن بیان با هدف پرورش اعتماد به نفس و تقویت حافظه کلامی و برقراری ارتباطات اجتماعی 
فبک با هدف ایجاد فرصت تفکر و روحیه پرسشگری برای حل مساله
موسیقی با هدف توجه به حفظ شادی و پرورش هوش موسیقیایی
مهارت زندگی با هدف توجه به بزرگترین سرمایه گذاری برای زندگی آینده کودکان
تئاتر با هدف ایفای نقش افزایش خلاقیت و تعامل و همدلی در کارهای گروهی
خوشنویسی با هدف آموزش راه صحیح مداد دست گرفتن و زیبا نویسی
استعداد تحلیلی با هدف افزایش قدرت تحلیل و ادراک در رابطه ها
یوگای کودکان با هدف افزایش تمرکز و تعادل
کامپیوتر به عنوان فن ضروری جهت آمادگی با عصر فناوری