پش دبستانی

 
 
     مهدیه آسوده : کارشناسی ارشد ژنتیک 
 
 
       حانیه افخمی : کارشناسی علوم تربیتی  
 
 
    هانیه بیک : کارشناسی آموزش ابتدایی
 
 
 
 
 
 

مربی فوق برنامه

مربی هنر :
                         فروغ ترابی  کارشناسی طراحی پارچه
 
مربی ورزش :
                      مهناز خلیلی فر کارشناسی ارشد تربیت بدنی
 
مربی یوگا :
                     سمانه صولتی مقدم
 
مربی تئاتر :
                     آیدا ضیایی کارشناس ارشد ادبیات نمایشی
 
 
 
 

آموزگاران تخصصی

آموزگاران تخصصی :
 
 
   فرزانه مزیدی : کارشناسی ارشد شیمی    ( علوم پایه سوم-چهارم-پنجم-ششم)                                                                                                                                                                                                             
  رقیه طلوع دخت :کارشناسی ریاضی تخصصی (آموزگار پایه سوم درس های فارسی، قرآن، مطالعات، هدیه ها  )                            
          
 
 
 رویا راعی: کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی : آموزگار پایه ششم درس های ریاضی، مطالعات، هدیه هاوکاروفناوری
                                                 
 
                                         
           
    فاطمه استقامت: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی:  آموزگار فارسی پایه چهارم و پنجم  و ششم 
 
 
 
نسترن خادم صفدر خانی : کارشناس آموزش ابتدایی : آموزگارریاضی پایه چهارم و پنجم
 
    
 
 

دوره اول ابتدایی 

 
آموزگاران پایه اول :
 
 
   الناز احمدی : کارشناسی علوم تربیتی
 
 
                                 
         زهراحکیمیان:  کارشناسی زیست شناسی 
 
 
 
 
 
 
آموزگار پایه دوم :
 

    
           هدیه تاجیک :کارشناسی علوم تربیتی با سابقه 5سال فعالیت
 
 
 
                 
     مرجان زارع : کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی