کادر اداری

        معاون ثبت نام: ندا مسعودی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی با 8 سال سابقه 
                                                                                                                                      
 
 
 
    معاون پرورشی: فروغ ترابی کارشناسی طراحی پارچه با 9 سال سابقه 
 
 
 
 
     معاون فناوری  : فرحناز برزگری باسابقه فعالیت 6 سال
 
 
 
 
 
 

خدمتگزار

 
 
 

          
 
        خیرالنساء فاضلی سرایدار با 9 سال سابقه
 
 
 
        
 
       زهرا روزگار سرایدار با 6 سال سابقه
 
 

مشاوره و مهارت زندگی 

  مشاور و مدرس مهارت های زندگی و فرزندپروری:مهدیه غیاث کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
 
 
 
 
 
 

معاونین اجرایی و آموزشی

 
 
 
 معاون آموزشی پایه ششم : شیما خورشیدی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی با 9سال سابقه
 
 
 
 
معاون آموزشی پایه چهارم و پنجم : راحله دوستان، ارشناسی ارشد علوم تربیتی با 20 سال سابقه 
 
 
   
 
معاون آموزشی پایه سوم : مهنازالسادات مدرسیه، کارشناسی نرم افزار کامپیوتر با 11 سال سابقه
 
 
 
 
معاون آموزشی پایه دوم : نجمه غیرتمند، کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی با 5 سال سابقه
 
 
معاون آموزشی پایه اول : بدری سادات حسینی، کارشناسی زیست شناسی با 8 سال سابقه
 
 
معاون پایه پیش دبستانی : معاون آموزشی و اجرایی پیش دبستانی کارشناسی ارشد روانشناسی مدیریت با 10 سال سابقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تایپ و طراحی

 
  کارشناس تایپ و طراحی  : ندا حاتم پور، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی با 11 سال سابقه