کادر اداری و اجرایی
 
معاونین :
     معاون آموزشی:
        دوره اول: محبوبه زینلی، سابقه 18 سال
        دوره دوم : ام البنین غلامرضایی ، سابقه 30سال (بازنشسته آموزش و پرورش)
     معاون ثبت نام: مریم چاووش، سابقه: 7 سال
     معاون پرورشی: فروغ ترابی، سابقه: 4 سال
     معاون فناوری: ساناز السادات حیدری، سابقه: 3 سال
 
 
سرایدار :
        خیرالنساء فاضل، سابقه: 7 سال
        زهرا روزگار، سابقه: 5 سال