کادر اداری و اجرایی
 
معاونین :
     معاون آموزشی:
        دوره اول: محبوبه زینلی، سابقه 18 سال
        دوره دوم : ام البنین غلامرضایی ، سابقه 30سال (بازنشسته آموزش و پرورش)
        معاون ثبت نام: مریم چاووش، سابقه: 7 سال
        معاون پرورشی: فروغ ترابی، سابقه: 4 سال
       معاون فناوری: ساناز السادات حیدری، سابقه: 3 سال
        معاون بهداشت: الهه السادات قبله زاده  با سابقه 2سال فعالیت 
 
 
مشاورین:
            مشاورکوچینگ دانش آموز : سارا نوبهاری
            مشاور ارشد حوزه خانواده : هانیه منتظری
 
 
 سرایدار :
           خیرالنساء فاضل، سابقه: 7 سال
           زهرا روزگار، سابقه: 5 سال