کادر اداری
 
 
    
               
                
 
 
        معاون ثبت نام: مریم چاووش کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی با 8 سال سابقه 
 
 
 
 
    
     معاون پرورشی: فروغ ترابی کارشناسی طراحی پارچه با 7 سال سابقه 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
       معاون فناوری: ساناز السادات حیدری کارشناسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر با 7 سال سابقه 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
کادر اجرایی
 
 
 
 
 
 
 
      فرحناز برزگر : معاون اجرایی دوره اول کارشناسی زبان وادبیات فارسی  با 3 سال سابقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       لیلا میرجلیلی : معاون اجرایی دوره دوم کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با 7 سال سابقه 
 
 
 
 
     
 
 
معاونین آموزشی
 
 
 
 
      فرزانه میرحسینی : معاون آموزشی پیش دبستانی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی با 4 سال سابقه 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
     وحیده زارع : معاون آموزشی دوره اول کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با 4سال سابقه 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
       راحله دوستان : معاون آموزشی دوره دوم کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با 19 سال سابقه
 
 
 
 
 
 
            
 
 
       هانیه منتظری: مشاور ارشد حوزه خانواده کارشناسی ارشد مشاوره با 2 سال سابقه
 
 
 
 
 
 
     
 
 
سرایدار
 
 
 
 
 

          
 
        خیرالنساء فاضلی سرایدار با 8 سال سابقه
 
 
 
 
 
        
 
       زهرا روزگار سرایدار با 5 سال سابقه