آیین نامه ثبت نام

شرط پذیرش در مدرسه سرای دانش نو :
1) قبولی در آزمون ورودی 
2) مصاحبه والدین
***جهت سهولت در ثبت نام نورچشمی در آموزشگاه بر روی لینک ورود به صفحه ثبت نام کلیک کنید.***


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام