آیین نامه ثبت نام

 
توجه                       توجه                                       
باسلام وآرزوی صحت و عاقبت بخیری برای کلیه خانواده ها:
به اطلاع میرساند باتوجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی وامکان عدم حضور شما والدین عزیز جهت پیش ثبت نام سال بعد(شیوع کوید۱۹) با ورود به صفحه ثبت نام نسبت به عملیات پیش ثبت نام اقدام فرمایید. لطفا پس از درج اطلاعات به منظور شرکت نور چشمی در مصاحبه ورودی مبلغ  ۸۰۰۰۰۰  ریال را به کارت با شماره 5041727010060307  به نام  "موسسه راه تازه کودکان دنیا "واریز نمایید و عکس فیش پرداخت را به شماره  واتساپ  09137752561  ارسال نمایید.
 
 
 


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام