آیین نامه ثبت نام

باسلام وآرزوی صحت و عاقبت بخیری برای کلیه خانواده ها:
به اطلاع میرساند باتوجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی وامکان عدم حضور شما والدین عزیز جهت پیش ثبت نام سال بعد(شیوع کوید۱۹) این آموزشگاه تصمیم دارد نسبت به پیش ثبت نام نورچشمی با مبلغ 7500000 ریال به صورت علی الحساب اقدام نماید.
لذا مقتضی است با ورود به صفحه ثبت نام نسبت به عملیات پیش ثبت نام اقدام فرمایید.
ضمنا با انجام پیش ثبت نام ، سفارش کتاب درسی نورچشمی توسط آموزشگاه صورت می پذیرد.
 


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام