آیین نامه ثبت نام

                                   
باسلام وآرزوی صحت و عاقبت بخیری برای کلیه خانواده ها:
والدین گرامی، چنانچه پس از مطالعه صفحه استراتژی های آموزشگاه ، قصد مصاحبه سنجش مهارت های فرزندتان در این آموزشگاه را دارید، لطفا پس از درج اطلاعات به منظور شرکت نور چشمی در مصاحبه ورودی، مبلغ  130۰۰۰۰  ریال را به کارت با شماره  5894637000246709   به نام  "موسسه راه تازه کودکان دنیا "واریز نمایید و عکس فیش پرداخت را به شماره  واتساپ  09137752561  ارسال نمایید.
 
 
 


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام