مؤسس آموزشگاه
 
 
مرجان نیک نام فر 
دانشجو دکترا مدیریت کسب و کار
دانشجو مدیریت پروژه های آنلاین از کانادا


سابقه فعالیت : 20  سال
     
   
مدیریت آموزشگاه
 
لیلا میرجلیلی
دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی 
سابقه فعالیت  : 11 سال