مؤسس آموزشگاه

مرجان نیک نام فر 
دانشجو دکترا مدیریت کسب و کار
دانشجو مدیریت پروژه های آنلاین از کانادا

سابقه فعالیت : 20  سال
 
 

مدیریت آموزشگاه

 
لیلا میرجلیلی
مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی 
سابقه فعالیت  : 11 سال