مؤسس آموزشگاه  
مرجان نیک نام فر 
دانشجو دکترا مدیریت استراتژیک 
فارغ التحصیل دکترای حرفه ای مدیریت کسب و‌کار  DBA 
فارغ التحصیلی EcE.  از کانادا 
فارغ التحصیل project management از کانادا
سابقه فعالیت : 20 سال
 
     
 
مدیریت آموزشگاه  
 
لیلا میرجلیلی
مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی 
سابقه فعالیت  : 11 سال