مؤسس آموزشگاه
 
 
 
مرجان نیک نام فر
دارای مدرک کارشناسی فیزیک اتمی
سابقه فعالیت : 14 سال
 
     
 
 
مدیریت آموزشگاه
 
 
لیلا نورالدینی