از گلهای باغ کاغذی
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
تلخیصی از کتاب « آموزشِ قلبها و اندیشه ها »- اثر کاترین لوئیس
 
 
 
  کتاب « آموزش قلبها و اندیشه ها »

  ( تجارب آموزشی ژاپنی ها در مراکز پیش دبستانی و دبستانی )

  (چاپ ششم -1391 )

  نویسنده:  دکتر کاترین لوئیس ( مرکز انتشارات دانشگاه کمبریج )
  ترجمه : حسین افشین منش ، شیده ایلبیگی طاهر
 
 
 
 
 
 
 
در این کتاب تلاش شده است تا در سه صحنه متفاوت از زندگی کودکان و دانش آموزان ژاپنی در مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی، طلوع تدریجی اعتماد به نفس، شکوفایی خلافیت، رشد روح و تقسیم کار اجتماعی، نظافت و پاکیزگی و در پی آن ها ، بهبود روحی روانی را در رفتار های خانوادگی و اجتماعی فرزندان آن دیار نشان دهد.
درصحنه نخست، از رفتار مادري با کودک خردسالش مي گويد و چگونگي واکنش هاي او را در برابر طلوع تدريجي جوانه هاي خلاقيت در ذهن و زبان فرزندش، و نيز تحمل نفس گيري را که وي براي رشد حس آفرينندگي کودکش در خود به وجود آورده است، نشان مي دهد.
در پرده بعد، صحنه اي از يک مرکز پيش دبستاني تصوير شده که در آن ، کودکان با گوش جان، به قصه خواني معلم شان دل داده اند.
پرده آخر ، بازديد مترجم است از يک دبستان ابتدايي در توکيو که خود گوياي چگونگي رشد روح گروهي و تقسيم کار اجتماعي ميان گروه هاي مختلف دانش آموزان است و نشان مي دهد چگونه نظام آموزشي ژاپن، سامان مديريت فرداي خود را از سنين نخستين، در فرزندانش، نهادينه مي کند...