آزمون آنلاین
 

ریاضی


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

فارسی


 
     
 
     
درج مطلب
 
 
     
 
     
نظر سنجی
 

نظر سنجی

درور و احترام
اولیای گرامی پاسخ به این سوالات ،فقط یک ربع زمان نیاز دارد ؛ لطفا با پاسخگویی به تمامی سوالات این زمان را به ما هدیه دهید.
از همراهی شما عزیزان کمال تشکر را داریم.

 
     
 
     
دانش صبحانه هفته سوم اردیبهشت
 

دانش صبحانه 12(یکشنبه 99/2/14)


 
     
 
     
دانش صبحانه هفته اول اردیبهشت
 

دانش صبحانه 4


 
     
 
     
دانش صبحانه هفته سوم اردیبهشت
 

دانش صبحانه 11(شنبه 99/2/13)


 
     
 
     
دانش صبحانه هفته سوم اردیبهشت
 

دانش صبحانه 13(دوشنبه 15 اردیبهشت)


 
     
 
     
دانش صبحانه هفته اول اردیبهشت
 

دانش صبحانه 5


 
     
 
     
دانش صبحانه هفته اول اردیبهشت
 

دانش صبحانه1


 
     
 
     
دانش صبحانه هفته اول اردیبهشت
 

دانش صبحانه 6


 
     
 
     
دانش صبحانه هفته سوم اردیبهشت
 

دانش صبحانه 14(سه شنبه 99/2/16)


 
     
 
     
دانش صبحانه هفته دوم اردیبهشت
 

دانش صبحانه7


 
     
 
     
دانش صبحانه هفته دوم اردیبهشت
 

دانش صبحانه 8


 
     
 
     
دانش صبحانه هفته سوم اردیبهشت
 

دانش صبحانه 15(چهارشنبه17 اردیبهشت)


 
     
 
   
دانش صبحانه هفته سوم اردیبهشت

دانش صبحانه 16(پنجشنبه 18اردیبهشت)


     
 
     
دانش صبحانه هفته دوم اردیبهشت
 

دانش صبحانه 9


 
     
 
     
دانش صبحانه هفته دوم اردیبهشت
 

دانش صبحانه 10


 
     
 
     
دانش صبحانه هفته اول اردیبهشت
 

دانش صبحانه 3


 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

دانش صبحانه2


 
     
 
     
آزمون مداد کاغذی املاء
 

آزمون مداد کاغذی املاء


 
     
 
     
آزمون مداد کاغذی فارسی
 

آزمون مداد کاغذی فارسی


 
     
 
     
آزمون مداد کاغذی ریاضی
 

آزمون مداد کاغذی ریاضی