آزمون مداد کاغذی استعداد تحلیلی
 

آزمون مداد کاغذی استعداد تحلیلی

دختر عزیزم
این آزمون به صورت تشریحی است . خواهشمندم پاسخ درست را در برگه ای بنویس و برای معلم خود ارسال کن .
 
 

 
     
 
     
آزمون مداد کاغذی درس املا
 

آزمون مداد کاغذی درس املا

دختر عزیزم
این آزمون به صورت تشریحی است . متن املا به شما داده شده است . خواهشمندم غلط های املا را پیدا کرده و درست آن را نوشته و سپس عکس آن را برای معلم خود ارسال نمایید
مدت زمان پاسخگویی به آزمون 1 ساعت می باشد

 
     
 
     
آزمون مداد کاغذی فارسی
 

آزمون مداد کاغذی فارسی

دختر عزیزم
این آزمون به صورت تشریحی است . خواهشمندم پاسخ سوالات را در برگه a4 نوشته و تا 15 دقیقه بعد از آزمون عکس آن را برای معلم خود ارسال کند
مدت زمان پاسخگویی به آزمون 1 ساعت 20دقیقه می باشد

 
     
 
     
آزمون مداد کاغذی درس ریاضی
 

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی

دختر عزیزم
این آزمون به صورت تشریحی است . خواهشمندم پاسخ سوالات را در برگه a4 نوشته و تا 15 دقیقه بعد از آزمون عکس آن را برای معلم خود ارسال کند
مدت زمان پاسخگویی به آزمون 1 ساعت 40 دقیقه می باشد

 
     
 
     
آزمون مداد کاغذی درس اجتماعی
 

آزمون مداد کاغذی درس اجتماعی

با سلام
دختر عزیزم این آزمون به صورت تشریحی است. خواهشمندم پاسخ سوالات را در برگه a4 نوشته و عکس آن را برای معلم خود ارسال کن . مدت زمان آزمون 70 دقیقه می باشد

 
     
 
     
آزمون مداد کاغذی درس علوم
 

آزمون مداد کاغذی درس علوم

با سلام
دختر عزیزم
این آزمون به صورت تشریحی است. خواهشمند پاسخ سوالات را در برگه a4 نوشته و عکس آن را برای معلم خود ارسال کن
مدت زمان آزمون 1 ساعت و 30 دقیقه

 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
دانش صبحانه 2 هفته دوم اردیبهشت
 

دانش صبحانه 2 هفته دوم اردیبهشت

 دختر عزیزم
این آزمون به صورت تستی است . خواهشمندم پاسخ صحیح را انتخاب کن

 
     
 
     
دانش صبحانه 1 هفته دوم اردیبهشت
 

دانش صبحانه 1 هفته دوم اردیبهشت

دختر عزیزم این آزمون به صورت تستی است. خواهشمندم گزینه درست را انتخاب کن

 
     
 
     
 
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

ریاضی


 
     
 
     
نظر سنجی
 

نظر سنجی


 
     
 
     
دانش صبحانه 5 هفته اول اردیبهشت
 

دانش صبحانه 5 ریاضی

 دختر عزیزم
این آزمون به صورت تشریحی برگزار خواهد شد. پس از پاسخ به سوالات عکس پاسخ خود را برای معلم مربوطه ارسال نمایید
 

 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

علوم


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

مطالعات


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

فارسی


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

استعداد تحلیلی


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

هدیه ها


 
     
 
     
دانش صبحانه 6 هفته اول اردیبهشت
 

دانش صبحانه 6 علوم و فارسی


 
     
 
     
دانش صبحانه 1 هفته اول اردیبهشت
 

دانش صبحانه 1

دختر عزیزم
این آزمون به صورت تستی برگزار می شود خواهشمندم گزینه صحیح را انتخاب کن

 
     
 
     
دانش صبحانه 2 هفته اول اردیبهشت
 

دانش صبحانه 2

         دختر عزیزم

این آزمون به صورت تستی است. لطفا گزینه صحیح را انتخاب نمایید

 
     
 
     
دانش صبحانه 3 هفته اول اردیبهشت
 

دانش صبحانه 3

            دختر عزیزم

این آزمون به صورت تستی برگزار می شود خواهشمندم گزینه صحیح را انتخاب کن

 
     
 
     
دانش صبحانه 4 هفته اول اردیبهشت
 

دانش صبحانه 4

             دختر عزیزم

            این آزمون به صورت تستی برگزار می شود خواهشمندم گزینه صحیح را انتخاب کن

دانش صبحانه 4 علوم و فارسی پنجم.pdf