آزمون آنلاین/مسابقه
 

دانش صبحانه 17اردیبهشت


 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

دانش صبحانه 18اردیبهشت


 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

دانش صبحانه 15اردیبهشت


 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

دانش صبحانه 16 اردیبهشت


 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

دانش صبحانه 14 اردیبهشت


 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

دانش صبحانه 13 اردیبهشت


 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

دانش صبحانه 11 اردیبهشت


 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

دانش صبحانه 10 اردیبهشت


 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

دانش صبحانه 9 اردیبهشت


 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

دانش صبحانه دوشنبه 8 اردیبهشت

 

دانش آموزان عزیز

پاسخ سوالات را در کاغذ بنویسید و عکس آن را برای معلم مربوطه ارسال کنید

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

دانش صبحانه یکشنبه 7 اردیبهشت


 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

دانش صبحانه شنبه 6 اردیبهشت


 
     
 
     
نظرسنجی
 

نظر سنجی


 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

ارزشیابی مداد کاغذی پایان سال علوم

با سلام
دانش آموزان عزیز آزمون به صورت تشریحی می باشد و پاسخ سوالات در برگه با خط خوش نوشته شود و عکس آن تا زمان مقرر برای معلم مربوطه ارسال شود.زمان آزمون 13تا 14:30 می باشد و مهلت ارسال پاسخ ها تا ساعت 14:45
 
 

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

ارزشیابی مداد کاغذی پایان سال مطالعات اجتماعی


 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

ارزشیابی مداد کاغذی پایان سال ریاضی

 
با سلام
دانش آموزان عزیز آزمون به صورت تشریحی می باشد و پاسخ سوالات در برگه با خط خوش نوشته شود و عکس آن تا زمان مقرر برای معلم مربوطه ارسال شود.زمان آزمون 13تا 14:40 می باشد و مهلت ارسال پاسخ ها تا ساعت 15 می باشد.
 

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

ارزشیابی مداد کاغذی پایان سال فارسی

دختر عزیزم
این آزمون به صورت تشریحی است . خواهشمندم پاسخ سوالات را در برگه a4 نوشته و تا 15 دقیقه بعد از آزمون عکس آن را برای معلم خود ارسال کند
مدت زمان پاسخگویی به آزمون 1 ساعت 20دقیقه می باشد

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

ارزشیابی مداد کاغذی پایان سال املا


 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

ارزشیابی مداد کاغذی پایان سال استعداد تحلیلی


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

هدیه


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

استعداد تحلیلی


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

فارسی