درج مطلب
 
برگزاری اردوی تفریحی همزمان با گرامیداشت روز دختر
 
 
     
   
درج مطلب
 
گرامیداشت روز معلم توسط والدین دوره دوم
 
     
   
فیلم های آموزشی جهت تکمیل بسته سواد حرکتی
 
1 - فیلم اول 
 
2- فیلم دوم  
 
3- فیلم سوم
 
4- فیلم چهارم
 
5-فیلم پنجم
 
6-فیلم ششم
 
7-فیلم هفتم
     
   
درج مطلب