1) تفاوت در روش اجرای آموزش در این مدرسه به چه صورت است ؟
الف) دارا بودن همیار کلاس ب) ثبت آموخته ها در هر روز با آزمون پ) اجرای روش آموزشی مونتسوری ت) آموزش با روش عینی و مشاهده و عملی ث) کار در کلاس پس از تدریس همان درس ج) برنامه ریزی آموزشی این آموزشگاه با موسسه کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) تفت می باشد .
2) ساعت حضور دانش آموزان در مدرسه چگونه است ؟
دانش آموزان آمادگی : از شنبه تا چهارشنبه 7:20 الی 12:45 و پنج شنبه ها 8 الی 12 با دارا بودن کلاس فوق برنامه دانش آموزان پایه (اول تا چهارم) : از شنبه تا چهارشنبه 7:20 الی 13:45 و پنج شنبه ها 8 الی 12 با دارا بودن کلاس فوق برنامه
3) عناوین دروس فوق برنامه در این آموزشگاه چیست ؟
خوشنویسی ، تست پایه ، کانون ریاضی ، ایروبیک کودکان ، زبان ، قرآن ، سفالگری ، کامپیوتر ، رباتیک
4) اطلاع رسانی به اولیا چگونه صورت می گیرد ؟
از طریق پیامک و یا سایت مدرسه
 
  
1 
  
 
صفحه 1 از 1