تیمم (2)(جدید)
در مطالب قبلی با نحوه تیمم کردن آشنا شدید اما خوب است که بدانید در چه مواقعی می توان به جای وضو، تیمم کرد. در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمّم کرد.
1)آب به حد لازم برای وضو و غسل نباشد.
2) آب برای انسان ضرر داشته باشد.
3)وقت برای وضو و غسل نباشد.
4)اب نباشد و تهیه آن هم ممکن نباشد.
5)اگر آبی که داریم نجس باشد.
6)آب یا ظرف آب غصبی باشد.
7)اگراز درنده یا دزد بترسد و یا وقت آنقدر کم باشد برای آب پیداکردن.
تذکر: چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است:
1- خاک
2- ریگ
3- کلوخ
4-سنگ
5-گِل پخته مثل آجر و کوزه
 

 

 
آب و ویژگی های آن
(جدید)
 
بچه های عزیز قبلاً با نحوه وضو گرفتن آشنا شدید اما بهتر است بدانید که برای وضو گرفتن نیز شرایطی لازم است که یکی از مهم ترین آنها، آبی است که با آن وضو می گیرید. آب وضو باید پاک باشد و غصبی نباشد یعنی از مال دیگران نباشد. اما به جز این دو مورد شما باید انواع آب را برای وضو و ویژگی های آن ها را بشناسید. در این جلسه «آب مضاف» و «آب مطلق» و در آینده انواع دیگر آب را تعریف می کنیم.
آب ها را می توان به 2 دسته تقسیم کرد :
1- مضاف 2- مطلق
1-مضاف: آبی است که خاص نباشد و نمی توان به آن آب گفت. مثلاً آبی که از چیزی گرفته شده باشد مثل آب هندوانه، یا آبی که با چیزی مخلوط شده باشد مثل شربت
ویژگی های آب مضاف:
الف) با برخورد نجاست به آن، بلا فاصله نجس می شود.
ب) وضو و غسل با آن باطل است .
ج) چیز نجس را پاک نمی کند.
2- مطلق : آبی که خالص است، هر چند به طور طبیعی شیرین یا شور باشد . مثل: آب دریا، اما اگر خودمان آن را شور کرده باشیم، مضاف است. مثل: آب نمک
- با این نوع آب می توان تطهیر کرد و وضو و غسل نمود.
آب مطلق به دو دسته آب راکد و آب غیرراکد تقسیم می شود. برای آشنایی با ویژگی های این دو نوع آب باید منتظر مطالب بعدی ما باشید.
 
 
 
تیمم
 
1- نیت می کنیم.
2- کف دو دست را با هم به چیزی که تیمم کردن بر آن صحیح است مثل خاک، ریگ ، کلوخ و سنگ (اگر پاک باشند)می زنیم.
 
 
3- مسح صورت: کف هر دو دست را به تمام پیشانی از جایی که موی سر می روید تا ابروها و بالای بینی (و برای احتیاط و اطمینان خاطر بیشتر تا روی ابروها)می کشیم.
 
 
4- مسح دست راست: کف دست چپ را به تمام پشت دست راست از مچ تا سر انگشتان می کشیم.
بچه ها توجه داشته باشید؛ هنگام کشیدن دست چپ روی دست راست نباید دست راست را حرکت دهید.
5- مسح دست چپ: کف دست راست را به تمام پشت دست چپ از مچ تا سر انگشتان می کشیم.
 
 
زمانی به جای وضو و غسل تیمم می گیریم که:
1- آب نباشد.
2- آب برای بدن مضر باشد.
3- آب به اندازه ی آشامیدن موجود باشد.
4- زمان کافی برای وضو یا غسل نباشد.
 
 
 
 
وضو
برای وضو بهتر است اول دست‏ها را بشوئید.
1- صورت را باید از جائی که مو روئیده تا آخر چانه شست.
 
2- برای شستن دست‏ها از آرنج تا انگشت ها را باید شست.
ابتدا دست راست و بعد از آن دست چپ در شستن صورت و دست یک مرتبه واجب و مرتبه‏ی دوم مستحب است ولی نباید بیشتر از دو مرتبه شود.
 

3-سپس با همان خیسی که بدست مانده است مسح می‏کشیم.
مسح يعني از فرق سر تا محل رويش مو، قبل از پيشاني (از بالا به پايين) را با دست خود، مرطوب كنيم.
 
4- و بعد با همان خیسی ابتدا پای راست را از سر یکی از انگشت ها تا بر آمدگی پا را مسح می کشیم وبعد از آن پای چپ را به همین شکل.
 
 
 
 
 
برای اجرای محتوا الکترونیکی ابتدا نرم افزار فلش پلیر را اجرا کرده سپس محتوا را به درون آن درگ کنید. (فایل محتوا را با موس گرفته و در درون برنامه ی فلش پلیر رها کنید)
 
 
 
**********************************
 
 
 
اذان و اقامه
 
اذان
سلام بچه ها زمانی که وقت نماز می شود باید خودمان را برای صحبت کردن با خدای مهربان آماده کنیم برای همین قبل از نماز اذان واقامه می گوئیم .
 
الله اکبر (4 مرتبه) خدا بزرگتر از آن است که وصف شود.
اشهد اَن لاله لاالله (2 مرتبه) شهادت می دهم کسی جز خدا سزاوار پرستش نیست.
أشهد اَنِّ محمداً رسول الله (2 مرتبه) شهادت می دهم که محمد (ص)رسول از جانب خداست.
اشهد اَن علیاً ولی الله (2 مرتبه) شهادت می دهم که علی (ع)ولی خدا است.
حَيَ عَلَََی الصلاة (2 مرتبه) بشتابید به سوی نماز
حَيَ عَلی الفلاح (2 مرتبه) بشتابید به سوی رستگاری
حَيَ عَلی خیرالعمل (2 مرتبه) بشتابید به سوی بهترین عمل
الله اکبر (2 مرتبه) خدا بزرگتر از آن است که وصف شود
لااله الا الله (2 مرتبه) جز خدا سزاوار پرستش نیست
 
 
 
 
اقامه
خدای مهربان کسانی را که اذان می گویند بسیار دوست دارد وبرای آنها بهترین پاداش ها را در نظر گرفته است. به کسی که اذان می گوید مؤذن می گویند. بلال نام اولین مؤذن اسلام است که پیامبر خدا حضرت محمد (ص) او را بسیار دوست داشتند.
الله اکبر (2 مرتبه) خدا بزرگتر از آن است که وصف شود.
اشهد اَن لاله لاالله (2 مرتبه) شهادت می دهم کسی جز خدا سزاوار پرستش نیست.
أشهد اَنِّ محمداً رسول الله (2 مرتبه) شهادت می دهم که محمد (ص)رسول از جانب خداست.
اشهد اَن علیاً ولی الله (2 مرتبه) شهادت می دهم که علی (ع)ولی خدا است.
حَيَ عَلَََی الصلاة (2 مرتبه) بشتابید به سوی نماز
حَيَ عَلی الفلاح (2 مرتبه) بشتابید به سوی رستگاری
حَيَ عَلی خیرالعمل (2 مرتبه) بشتابید به سوی بهترین عمل
قََََد قامت الصلاة (2 مرتبه) به درستی که نماز بر پاشد
الله اکبر (2 مرتبه) خدا بزرگتر از آن است که وصف شود
لااله الا الله (1 مرتبه) جز خدا سزاوار پرستش نیست